Skupina GEN-I na krilih digitalizacije in zelenih investicij rekordno v letu 2021 – TOPNEWS.si

Skupina GEN-I na krilih digitalizacije in zelenih investicij rekordno v letu 2021

Skupina GEN-I na krilih digitalizacije in zelenih investicij rekordno v letu 2021

Skupina GEN-I je v prvih šestih mesecih ustvarila 37,8 mio EUR poslovnega izida iz poslovanja (EBIT), s čimer je za 260 odstotkov presegla načrte za to obdobje. Ob 1,3 milijarde prihodkov se je čisti dobiček Skupine GEN-I v prvi polovici letošnjega leta povzpel na 30,6 mio EUR, kar je 300 odstotkov več od načrtov. Ustvarjeni dobiček predstavlja skoraj 200-odstotno realizacijo celotnega planiranega izida do konca leta 2021. Za GEN-I je najuspešnejše poslovno obdobje v zgodovini.

Ljubljana, 7. julij 2021 – Ciljno in razvojno usmerjena vlaganja v digitalizacijo so Skupini GEN-I omogočile izkoristiti večino priložnosti na energetskih trgih in pospešeno rast na vseh poslovnih področjih, kar je pomembno za njen trajnostni poslovni model. K izjemnemu rezultatu v prvih šestih mesecih je največ prispevalo področje globalnega trgovanja. Hiter razvoj digitalizacije podpornih aktivnosti in procesov so omogočili vložki v infrastrukturo dela s podatki, ki omogočajo sposobnost izvajanja hitrega analitsko podprtega odločanja ob uporabi najnaprednejših orodij. Zaradi teh investicij je Skupina že v prvi polovici letošnjega leta poslovala rekordno.

V luči izjemnega poslovanja v prvih šestih mesecih leta 2021 in ocene o pozitivnem nadaljevanju do konca leta, se je uprava GEN-I odločila izboljšati prvotni poslovni načrt za 2021, ki je bil sicer že zastavljen na najvišjih ravneh v zgodovini obstoja GEN-I. Napoveduje poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 50,7 mio EUR, in čisti poslovni izid na 40,3 mio EUR, s čimer bo načrtovani čisti dobiček več kot podvojila. Rezultati prve polovice leta 2021 tako kažejo pravilnost pred časom predstavljenega strateškega razvojnega načrta in utrjujejo smelost razvoja Skupine.

Digitalizacija procesov in poslovanja je Skupini GEN-I v preteklem letu omogočila dodatno razširitev poslovanja na globalne finančne trge, s čimer so še naprej širili trgovalne aktivnosti. S tem pristopom je Skupina GEN-I na mednarodnih trgih uspela v prvi polovici leta trgovati že z več kot 100TWh energije ter s tem dosegla nov mejnik poslovanja. Kljub izjemni rasti cen energentov na mednarodnih trgih je Skupina uspela ohraniti nespremenjene cene elektrike za končne odjemalce.

Enako uspešno letos delujejo tudi na segmentu prodaje zelenih storitev in tehnologij. Prodali so skoraj 1000 sončnih elektrarn za samooskrbo, kar je 70 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem lani. Njihova skupna moč znaša 10,5 MW, kar je več od inštalirane moči v celotnem lanskem letu. Tudi rast prodaje sončnih elektrarn poslovnim odjemalcem v primerjavi z enakim obdobjem v minulem letu je izjemna. V prvi polovici leta 2021 smo prodali 27 elektrarn skupne moči preko 7 MW, kar za 300 odstotkov presega inštalirano moč v lanskem letu.

»Rekordna realizacija in optimističen pogled vnaprej sta posledica preteklih vlaganj v digitalizacijo, analitiko ter še posebej v zaposlene in njihova specifična znanja. Letošnje leto je najboljša potrditev pravilne usmeritve uprave v nadaljnji razvoj podjetja in zaposlenih ter smotrnost vlaganj v zeleno in digitalno prihodnost. Ob tem njihov primarni fokus ostajata zadovoljstvo in zaupanje strank, ki jih je vsak dan več,« je ob tem poudaril predsednik uprave dr. Robert Golob.

Vsi procesi, dejavnosti in nadaljnji strateški razvojni koraki Skupine GEN-I tudi v covid-19 obdobju tečejo nemoteno, saj so se v Skupini GEN-I pravočasno odzvali ter prilagodili tako organizacijsko in prostorsko kot procesno in kadrovsko. Skupina GEN-I je zaposlovala skozi celotno obdobje covid-19 krize in prav tako pričakujejo rast števila zaposlenih tudi v letošnjem letu.

Poslovni model Skupine GEN-I je zastavljen trajnostno in sloni na trdnih finančnih temeljih, zato vidimo prihodnost Skupine GEN-I svetlo in zeleno.

COMMENTS

Wordpress (0)