(VIDEO) Razvpiti župan Škofljice Ivan Jordan si je že našel zamenjavo za Lepo N – Potem ko je zakuhal afero s Sovo, naj bi z novo tiskovno predstavnico in spremljevalko odpotoval na Kitajsko, doma pa ga čakajo neprijetna vprašanja občinskih svetnikov in zahteva po odstopu – TOPNEWS.si

(VIDEO) Razvpiti župan Škofljice Ivan Jordan si je že našel zamenjavo za Lepo N – Potem ko je zakuhal afero s Sovo, naj bi z novo tiskovno predstavnico in spremljevalko odpotoval na Kitajsko, doma pa ga čakajo neprijetna vprašanja občinskih svetnikov in zahteva po odstopu

(VIDEO) Razvpiti župan Škofljice Ivan Jordan si je že našel zamenjavo za Lepo N – Potem ko je zakuhal afero  s Sovo, naj bi z novo tiskovno predstavnico in spremljevalko odpotoval na Kitajsko, doma pa ga čakajo neprijetna vprašanja občinskih svetnikov in zahteva po odstopu

Ivan Jordan naj bi si tako po nekaterih informacijah že našel zamenjavo za Lepo N. Na sejo občinskega sveta ga sinoči ni bilo, zato jo je vodil podžupan Boris Župančič iz svetniške skupine SDS. Čeprav so bile na dnevnem redu pomembne točke za občino, med drugim Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2019 in Poročilo o polletni realizaciji proračuna za leto 2019, župana na sejo ni bilo. Kot nam je pred sejo Občinskega sveta povedal direktor občinske uprave Marko Podvršnik, župana vsaj še teden dni ne bo, po nekaterih informacijah pa naj bi odpotoval na Kitajsko z novo tiskovno predstavnico in spremljevalko.

Sinočnja dolga seja občinskega sveta, ki je trajala dobre tri ure je sicer potekala dokaj mirno. Predvsem glede na to, da je, kot je dejal občinski svetnik neodvisne liste Naša občina Bojan Božič, “v zadnjem času, Škofljica postala najbolj prepoznavna občina v Sloveniji pa žal ne po dobrem, temveč poraznih aferah in dejanjih, ki mečejo slabo luč na občino in vse njene prebivalce”. “V hiši groze, kot so občinsko stavbo poimenovali v enem od časnikov, se očitno dogajajo res zelo nenavadne stvari, ki jih bo potrebno pojasniti”.

Vodja svetniške skupine neodvisne liste Naša Občina Bojan Božič je kljub temu v imenu liste na župana Ivana Jordana naslovil kar nekaj vprašanj. Med drugim tudi, “da od župana zahtevajo pojasnilo o vseh obtožbah, ki so bile izrečene in zapisane v raznih medijih (mobing, spolno nadlegovanje, nedovoljeno snemanje, nedovoljena poraba proračunskih sredstev – privatni detektiv, število kazenskih ovadb in prekrškovnih obravnav, ki jih je bil župan deležen”.

Poleg Bojana Božiča so se pod vprašanja župan Ivanu Jordanu podpisali še nekateri drugi člani OS Občine Škofljica, med njimi Mojca Brkinjač in Janez Jagrič, sicer vsi iz svetniške skupine neodvisne liste Naša Občina.

Občinski svet sicer sestavlja 15 svetnikov, med katerimi je tudi Robert Ilc, sicer tajnik Nove Slovenije in strankarski kolega Mateja Tonina, predsednika KNOVS-a. Iz Občine Škofljica pa prihaja tudi nova sekretarka Komisije za nadzor nad obveščevalnimi službami Anka Zajc, ki je zaposlena v državnem svetu, sicer pa članica SD-ja, ki je na volitvah leta 2010 kandidirala za občinsko svetnico na listi stranke SD, leta 2018 pa ponovno na listi SD-ja za svetnico SD-ja v četrtni skupnosti Rudnik.

Občinski svet občine Škofljica sestavlja 15 svetnikov:
Jožef Žlahtič- SD
Bojan Božič – NEODVISNA LISTA NAŠA OBČINA
Boris Zupančič – SDS
Damjan Janez Pangerc – NEODVISNA LISTA MOJA OBČINA
Helena Grm Šerjak – NEODVISNA LISTA MOJA OBČINA
Janez Rugelj – STRANKA MODERNEGA CENTRA
Mojca Brkinjač – NEODVISNA LISTA NAŠA OBČINA
Mag. Maja Novak – NEODVISNA LISTA MOJA OBČINA
Janez Jagrič – NEODVISNA LISTA NAŠA OBČINA
Milan Knez – NEODVISNA LISTA MOJA OBČINA
Robert Ilc – NOVA SLOVENIJA
Mateja Novak – LMŠ
Simona Kostrevc – SDS
Franc Pavlinjek – LISTA DOBRA DRŽAVA
Janez Zagorc – SDS

Bojan Božič: Dobesedni citat zahtev na 6. seji Občinskega sveta Občine Škofljica dne 24.10.2019:

“Jaz sem imel pripravljenih kar nekaj vprašanj pod to točko, pa se bom opredelil na zgolj eno, katera se mi zdi izredno pomembna glede na dogajanja v zadnjem času. Kljub temu da je župan zopet odsoten, lahko na večino zahtev odgovori direktor občinske uprave, seveda pa zahtevamo pisne odgovore in upoštevanje roka za odgovore.

Vprašanja ki so namenjena županu bom vseeno zastavil tudi v njegovi odsotnosti, saj jih je prejel na svoj e-naslov. Verjamem da mu jih bo današnji predsedujoči pravočasno dostavil.

Torej v zadnjem času je Škofljica postala najbolj prepoznavna občina v Sloveniji, pa žal ne po dobrem, temveč po raznih aferah in dejanjih, ki mečejo slabo luč na občino in vse njene prebivalce. V hiši groze, kot so občinsko stavbo poimenovali v enem od časnikov se očitno dogajajo res zelo nenavadne stvari, ki jih bo potrebno pojasniti.

Mene v prvi vrsti motita odnos do podrejenih in sum netransparentne porabe proračunskih sredstev. Pri prvi gre za vse možne oblike nekorektnega in nespoštljivega odnosa našega župana do zaposlenih, ki nemalokrat posežejo preko meje dobrega okusa in zakonskih norm…. Da o neprofesionalnem odnosu do podrejenih in nespoštovanju ničelne tolerance niti ne zgubljam besed. Prav zato menim, da je dolžnost naše opozicijske liste in vsakega posameznika v njej, da te zaposlene zaščitimo in zato od občinske uprave in župana Ivana Jordana zahtevamo (te zahteve so del dopisa ki ste ga vsi prejeli danes po e-pošti):

Zapisnik oz. poročilo o notranjem internem nadzoru zaradi kadrovske situacije (2019) (odpovedi delovnega razmerja, bolniški izostanki, mobing…)

Podrobno poročilo o fluktuaciji in bolniških izostankih zaposlenih v obdobju med leti 2010 in 2019. Tu želimo poimenski seznam zaposlenih, njihovo delovno mesto, vrsta zaposlitve (določen – nedoločen čas) in razloge za prekinitev delovnega razmerja (osebni, upokojitev, smrt). Glede bolniških pa zahtevamo poročilo o številu dni odsotnosti v posameznem letu.

Od župana zahtevamo pojasnilo o vseh obtožbah ki so bile izrečene in zapisane v raznih medijih (mobing, spolno nadlegovanje, nedovoljeno snemanje, nedovoljena poraba proračunskih sredstev – privatni detektiv, število kazenskih ovadb in prekrškovnih obravnav, ki jih je bil župan deležen.

Druga stvar pa se dotika po našem mnenju netransparentne porabe proračunskih sredstev, zato zahtevamo poročilo o izdatkih za reprezentanco in s tem povezanih drugih stroškov potovanj in obiskov in sicer za obdobje med leti 2012 in 2019. Poleg podrobnega poročila o stroških želimo še podatke o destinacijah in namenu potovanja ter učinkih teh potovanj za celotno občino. V poročilu želimo da so navedene tudi vse osebe, ki so se udeleževale službenih potovanj z županom. Pri tej točki bi še povedal, da so sredstva namenjena za reprezentanco in potovanja narasla kar za 141 %, skoraj za 2 in pol krat.

Te odgovore pričakujemo v 15 dneh (na sami seji smo na predlog predsedujočega pristal na 30 dnevni rok), v kolikor jih do takrat ne bomo prejeli, oziroma bodo nepopolni, neargumentirani in ne zadostni, oziroma ne bodo ovrženi sumi – domneve, bomo v naši listi županu Ivanu Jordanu uradno podali zahtevo za njegov odstop.

Neodvisna lista Naša občina
Vodja svetniške skupine
Bojan Božič

COMMENTS

Wordpress (0)