Anonimka o tem, kako je Borut Jamnik “sprivatiziral” Modro zavarovalnico in zakaj Modra zavarovalnica že nekaj let nima dobička: “Zakon a la Borut Jamnik” – TOPNEWS.si

Anonimka o tem, kako je Borut Jamnik “sprivatiziral” Modro zavarovalnico in zakaj Modra zavarovalnica že nekaj let nima dobička: “Zakon a la Borut Jamnik”

Anonimka o tem, kako je Borut Jamnik “sprivatiziral” Modro zavarovalnico in zakaj Modra zavarovalnica že nekaj let nima dobička: “Zakon a la Borut Jamnik”

V anonimnem zapisu z naslovom Primer zlorabe pravnega reda RS, neznani avtor, ki pa očitno dobro pozna poslovanje in vso zakulisje, opisuje kot skrajno problematičen in domnevno nezakonit način, kako je nastala Modra Zavarovalnica, ki jo od začetka vodi predsednik Združenja nadzornikov Slovenije Borut Jamnik.

Jamnik je predsednik uprave Modre zavarovalnice, sicer v 100-odstotni lasti KAD-a oziroma države. Ustanovitelj in edini delničar Modre zavarovalnice, d.d., je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. ali krajše KAD.

O Borutu Jamniku smo v preteklih dneh v več člankih pisali tudi na portalu Topnews.si. Med drugim smo v zapisu: So Borutu Jamniku po “aferi Kralj” šteti dnevi na vrhu Modre zavarovalnice? – Kaj je zapisano v anonimki zoper Jamnika v “zgodbah iz slovenskega podzemlja”, razkrili, kdo so glavni ljudje iz njegovega omrežja, ki že več kot desetletje popolnoma obvladujejo vzvode tako imenovanega “korporativnega upravljanja” državnega premoženja. Finančna in politična moč, ki jo ima Borut Jamnik, je bila v preteklih mandatih prehud zalogaj za katerokoli vlado, saj je bila v primeru, če ni služila interesom Jamnikovega omrežja, hitro zamenjana oziroma sploh ni končala svojega mandata. Nekatere vlade so začele z njim kooperirati, vendar so kljub temu na koncu končale klavrno, Borut Jamnik pa je bil iz mandata v mandat različnih vlad močnejši. Jamnik je postal tako rekoč “država v državi”, močnejša od politike in oblasti, saj je držal roko nad celotnim državnim premoženjem.

Borut Jamnik je ustvaril pravo hobotnico, ki nadzoruje finance državnih podjetij, bank in zavarovalnic, preko določenih medijev pa ustvarja javno mnenje, medtem ko usluge vrača z oglasi – kar se je pokazalo tudi v primeru Požar – vpliva na volilne rezultate in nato sestavlja in odstavlja vlade. Zaradi afere Kralj je očitno prišel v navzkrižje s sedanjo garnituro Marjana Šarca. Ob tem je zanimivo, da je Borut Jamnik, predsednik uprave Modra zavarovalnica d.d., kot je zapisano v njegovi uradni biografiji, svojo poslovno pot začel na Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, kjer je vodil projekte lastninskega preoblikovanja podjetij. V letu 1999 se je zaposlil na Kapitalski družbi, kjer je prevzel vodenje službe za informatiko, kasneje je prevzel funkcijo direktorja oddelka za IT in analize ter namestnika predsednika uprave družbe. V obdobju 2003 – 2005 je opravljal funkcijo predsednika uprave Kapitalske družbe. Sodeloval je pri vseh projektih Kapitalske družbe kot tranzicijskega upravljavca oziroma banki podobnega finančnega posrednika ter upravljavca vzajemnih pokojninskih skladov.

V podjetju Hit, d.d., je bil v letu 2003 in kasneje v obdobju 2005 – 2006 kot član uprave pristojen za področje financ, kontrolinga, nabave ter obvladovanja družb v skupini. Do ponovnega imenovanja za predsednika uprave Kapitalske družbe decembra 2008 je bil od junija 2006 zaposlen v Probanki DZU, d.o.o. kot svetovalec uprave in nato kot član uprave. Kot član nadzornih svetov je v preteklosti sodeloval v nadzornih svetih mnogih družb. Do aprila 2017 je bil predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., trenutno pa je predsednik nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d. in član nadzornega sveta Krke, d.d.. Je tudi imetnik Certifikata ZNS, potrdila o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.

Od leta 2008 dalje je predsednik Združenja nadzornikov Slovenije. Ob pomoči sindikatov javnega sektorja je statut zavarovalnice priredil tako, da je lahko “dosmrtni” predsednik uprave. Značilnost namreč je, da edini lastnik zavarovalnice, to je Kad, nima večine v nadzornem svetu. Kad sicer skuša doseči spremembo, vendar za zdaj neuspešno. Jamnik in Štrukelj vse napade uspešno odbijata. Tak statut je Jamniku narekovala izkušnja s prvo Janševo vlado, ki mu je edina vsaj malo omejila moč in je tudi začasno pristal v upravi Probanke DZU, ki je šla leta 2013 v likvidacijo.

Pod Pahorjevo vlado zavihtel najprej na čelo KAD-a in nato na vrh Modre zavarovalnice, se je tam z vsemi mogočimi statuti in akti zabetoniral. Hkrati je v zakulisju pomagal rušiti drugo Janševo vlado in izsilil, da je postal predsednik NS Telekoma. In tudi za naslednika v KAD-u pustil svojega človeka – Bahtijarja Djalila, ki je namestnik predsednika nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d. Bil je član nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d. in vodil njegovo revizijsko komisijo, bil pa je tudi predsednik nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d.

Bachtiar Djalil, ki se je politično aktiviral v SD-ju in ima dobre odnose z Janezom Kocjančičem ter Igorjem Lukšičem, ima bogato biografijo. Kot je zapisano v njegovem CV piše, da je bila njegova prva zaposlitev leta 1999 v NLB na področju upravljanja kapitalskih naložb. Po zaključenem magistrskem študiju se je zaposlil v Uradu RS za varstvo konkurence, nekaj časa tudi kot predstavnik urada na Merger Task Force Evropske komisije. Julija 2002 je svojo poklicno kariero ponovno nadaljeval v NLB, in sicer v Sektorju za upravljanje kapitalskih naložb in nadzor, kjer je med drugim sodeloval pri ustanavljanju družbe NLB Skladi, d. o. o., in se januarja 2004 v družbi NLB Skladi tudi zaposlil kot vodja pravne pisarne.

Od julija 2007 do zaposlitve v Kapitalski družbi, je v družbi NLB Skladi, d.o.o., opravljal naloge člana uprave. Sodeloval je v strokovnih skupinah za pripravo oziroma spremembo predpisov s področja prevzemov, preprečevanja omejevanja konkurence ter s področja investicijskih skladov in družb za upravljanje. Bil je član upravnega odbora Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ, član arbitraže združenja, danes pa je predsednik sveta arbitraže ZDU-GIZ.

Jamnika v anonimki bremenijo predvsem slabi poslovni rezultati Modre zavarovalnice, zaradi česar se postavlja vprašanje zakaj nadzorni svet družbe do današnjega dne ni reagiral.

Zapis objavljamo v celoti. Vprašanja smo že poslali tudi predsedniku uprave Kapitalske družbe g. Bachtiarju Djaliliju in seveda g. Stanislavu Seničarju, predsednik nadzornega sveta Kapitalske družbe.

Odgovore še čakamo in jih bomo tudi v celoti objavili.

anonim (1) (1)-1
anonim (1) (1)-2
anonim (1) (1)-3
anonim (1) (1)-4
anonim (1) (1)-5
anonim (1) (1)-6
anonim (1) (1)-7
anonim (1) (1)-8
anonim (1) (1)-9
anonim (1) (1)-10
anonim (1) (1)-11

 

COMMENTS

Wordpress (0)