Ali bodo Združene države Amerike financirale energetske projekte v Srednji in Vzhodni Evropi, da bi omejile vpliv Rusije? – TOPNEWS.si

Ali bodo Združene države Amerike financirale energetske projekte v Srednji in Vzhodni Evropi, da bi omejile vpliv Rusije?

Ali bodo Združene države Amerike financirale energetske projekte v Srednji in Vzhodni Evropi, da bi omejile vpliv Rusije?

Predstavniški dom ameriškega kongresa je podprl evropski zakon o energetski varnosti in diverzifikaciji, ki vzpostavlja sodelovanje med ZDA ter Srednjo in Vzhodno Evropo pri diverzifikaciji energetskih virov in oskrbovalnih poti, Slovenija pa je med temi državami.

Zakon navaja, da je cilj “dati prednost prizadevanjem in izboljšati usklajevanje med agencijami Združenih držav, da bi se države srednje in vzhodne Evrope spodbudilo k raznolikosti energetskih virov in oskrbovalnih poti, da bi povečale evropsko varnost oskrbe z energijo in pomagale ZDA pri doseganju globalnih ciljev energetske varnosti.“.

Med omenjenimi državami je tudi Slovenija

Zakon izrecno omenja 21 držav Srednje in Vzhodne Evrope, vključno s Slovenijo.

V obrazložitvi zakona piše, da Kongres meni, da imajo Združene države gospodarske in nacionalne varnostne interese pri pomoči državam Srednje in Vzhodne Evrope pri doseganju energetske varnosti preko diverzifikacije energetskih virov in oskrbovalnih poti.

Dodaja, da je eden od ciljev “izboljšati zunanjepolitične in razvojne cilje ZDA tako, da državam Srednje in Vzhodne Evrope pomaga zmanjšati svojo odvisnost od energetskih virov iz držav, ki uporabljajo energetsko odvisnost za politični vpliv, kot je Ruska federacija.

“Pravno besedilo opredeljuje podporo ZDA v zgodnji fazi projekta, med drugim tudi študije izvedljivosti, oceno projektov in izračun stroškov, pilotne projekte in komercialno podporo, kot so trgovinske misije, delavnice, mednarodni programi za kupce in iskanje mednarodnih partnerjev za povezovanje dobaviteljev s projekti.

Vključena je tudi tehnična pomoč in druge smernice za izboljšanje lokalnega zakonodajnega okolja in tržnih okvirov za spodbujanje pregledne konkurence ter povečanje energetske varnosti in dolgoročnega načrtovanja v energetskem sektorju.

Zakon vključuje tudi finančno podporo

Zakon tudi opredeljuje podporo v poznejši fazi projekta, ki vključuje storitve financiranja, zavarovanja in svetovanja pri transakcijah.

Med projekti, ki so upravičeni do podpore, so infrastruktura za zemeljski plin, kot so medsebojne povezave, skladišča in objekti za uvoz utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), pri izbiri projektov imajo prednost tisti, ki povezujejo energetske sisteme z dvema ali več državami Srednje in Vzhodne Evrope za katere je Evropska komisija je že ugotovila, da so sestavni del energetske varnosti držav Srednje in Vzhodne Evrope.

Po sprejemu v predstavniškem domu kongresa gre zakonski projekt še v potrjevanje v senat in nato pa ga bo podpisal še predsednik ZDA Donald Trump.

Evropski zakon o energetski varnosti in diverzifikaciji iz leta 2019 bi tako urejal:

Odobritev financiranja v višini do 1 milijarde dolarjev za pospeševanje naložb javnega in zasebnega sektorja v ZDA v strateško pomembnih energetskih projektih v upravičenih državah v proračunskem obdobju od 2019 do 2023, vključno z infrastrukturo zemeljskega plina, kot so povezovalni daljnovodi, skladiščni objekti, objekti za uvoz utekočinjenega zemeljskega plina in obratna zmogljivost pretoka.

Električno infrastrukturo, vključno z infrastrukturo za prenos, projekti skladiščenja in pametna omrežja.

Odobril 5 milijonov dolarjev letno za ameriško Agencijo za trgovino in razvoj (USTDA) za študije izvedljivosti projektov, obratne trgovinske misije, pilotne projekte in tehnične delavnice za podporo projektom v zgodnejših fazah razvoja.

Spodbujal State Department, da poveča svojo politično in diplomatsko podporo državam upravičenkam, na primer z omogočanjem pogajanj za čezmejno energetsko infrastrukturo in pomoč upravičenim državam pri izboljšanju energetskih trgov in regulativnega okolja.

V besedilu zakona izraz Srednja ali Vzhodna Evropa vključuje: Albanijo; Bosno in Hercegovino; Bolgarijo, Hrvaško; Ciper; Češko republiko; Estonijo; Grčijo; Madžarsko; Kosovo; Latvijo; Litvo; Makedonijo; Moldavijo; Črna goro; Poljsko; Romunijo; Srbijo; Slovaško; Slovenijo; in 26 Ukrajino.

COMMENTS

Wordpress (0)