Evropski parlament izglasoval resolucijo proti Madžarski: Zelena luč za sprožitev jedrske opcije! – TOPNEWS.si

Evropski parlament izglasoval resolucijo proti Madžarski: Zelena luč za sprožitev jedrske opcije!

Evropski parlament izglasoval resolucijo proti Madžarski: Zelena luč za sprožitev jedrske opcije!

Evropski parlament se je odločil, da bo kaznoval Madžarsko s sprožitvijo 7. člena Lizbonske pogodbe zaradi nenehnega kršenja demokratičnih zakonov.

S 448 glasovi za, 197 proti in 48 vzdržanimi glasovi je bila resolucija sprejeta na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

Evropski parlament je danes glasoval za začetek kazenskih postopkov proti Madžarski zaradi kontinuiranega kršenja demokratičnih zakonov.

7. člen, bolj znan kot “jedrska opcija”, bi lahko na koncu pripeljal do ukinitve glasovalnih pravic obdolžene države v vseh institucijah EU. Najprej je bil uporabljen decembra proti Poljski, vendar ga je takrat za razliko od sedaj sprožila Evropska komisija.

Ta poteza bi lahko privedla do uvedbe sankcij proti Madžarski.

Kaj je člen 7?

Člen 7 je bil uzakonjen pred 17 leti kot orodje, s katerim EU lahko kaznuje vse države članice, ki kršijo človekove pravice. Države članice EU morajo izpolnjevati vse pogoje vladavine prava in pravila o spoštovanju človekovih pravic, če se sploh želijo pridružiti Evropski uniji in, člen 7 pa je neke vrste varovalke za države z diskutabilno preteklostjo ne vrnejo k starim, slabim navadam.

Omenjeni člen so uvedli v času, ko se je EU razširila proti vzhodu, da bi države, obstoječe in prihodnje, jasno opozoril, kaj jih čaka, če kršijo osnove postulatov Evropske unije. Amsterdamska pogodba, ki je začela veljati leta 1999, se je pojavila prva različica 7. člena. omenjeni člen je grozil s sankcijami vsaki državi, ki krši temeljne vrednote EU, opredeljena kot “svoboda, demokracija, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države “.

Ta postopek predvideva tako imenovana Ustava EU v primeru, če članica huje krši temeljne vrednote EU kot je pravna država, demokracije, človekove pravice in dostojanstvo, svoboda in pravice manjšin.

Sprožitev 7. člena med drugim vključuje začasno ustavitev finančnih transferjev EU določeni članici in morebitno prekinitev glasovanja te države v institucijah EU.

Kaj zdaj?

Po sprejetju sklepa Evropskega parlamenta o suspenzu Madžarske bo o tem glasoval tudi Evropski svet.

Madžarska bo v primeru končne potrditve kršitev načel EU morala še naprej spoštovati obveznosti, ki izhajajo iz članstva v EU. Odločitev sprejme Evropski svet in to soglasno, kar pa nekateri ocenjujejo kot težavo.

Odločitev o ukinitvi postopka proti državi članici v skladu s členom 7 se prav tako predlaga Evropskemu svetu, ki jo mora podpreti večina, ne pa vse države članice.

7. člena je bil doslej sprožen le v primeru Poljske zaradi pravosodne reforme, ki po oceni Evropske komisije spodkopava neodvisnost sodstva na Poljskem.

COMMENTS

Wordpress (0)