Ali je predstavnik družb Emkaan Investments iz Dubaja in Emkaan Holdins iz Luxemburga, Usman Shaikh, s svojo slovensko pomočnico kršil slovensko kazensko zakonodajo? Bo moral zato kazensko odgovarjati tudi pred pristojnimi organi pregona v tujini? – TOPNEWS.si

Ali je predstavnik družb Emkaan Investments iz Dubaja in Emkaan Holdins iz Luxemburga, Usman Shaikh, s svojo slovensko pomočnico kršil slovensko kazensko zakonodajo? Bo moral zato kazensko odgovarjati tudi pred pristojnimi organi pregona v tujini?

Ali je predstavnik družb Emkaan Investments iz Dubaja in Emkaan Holdins iz Luxemburga, Usman Shaikh, s svojo slovensko pomočnico kršil slovensko kazensko zakonodajo? Bo moral zato kazensko odgovarjati tudi pred pristojnimi organi pregona v tujini?

Ovadeni Usman Shaikh, glavni koordinator strateških poslovnih odločitev v družbi RADEČE PAPIR NOVA d.o.o. iz Dubaja in predstavnik družbe Emkaan Investments LLC, ki preko družbe EmkaanHoldings S.A. iz Luksemburga lastniško obvladuje družbo RADEČE PAPIR NOVA d.o.o.

V nadaljevanju spora med Igorjem Rakušo in arabskimi lastniki RADEČE PAPIR NOVA je bila vložena nova kazenska ovadba zoper neizvršnega direktorja Usmana Shaikha, ki v Sloveniji predstavlja tudi lastnike družbe Radeče Papir Nova d.o.o. To je družino Al Sudais iz Savske Arabije. Kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja goljufije je bila vložena tudi zoper članico uprave papirnice Radeče Papir Nova d.o.o Matejo Kajzba.

V nadaljnjem procesu iskanja sporazumne rešitve, ki bi morala družbi Radeče Papir Nova d.o.o. in Muflon d.o.o. zagotoviti nadaljnji obstoj, med poslovnežem Igorjem Rakušo in družino Al Sudais, sta se v predkazenskem postopku znašla neizvršni direktor Usman Shaikh iz Dubaja in članica uprave Mateja Kajzba. Represivna organa Republike Slovenije policija in državno tožilstvo bosta morala preveriti okoliščine v povezavi z obstojem razlogov za sum, da je Usman Shaikh pri vodenju papirnice Radeče Papir Nova d.o.o. s potezami iz ozadja skupaj s svojimi pomočniki iz Slovenije z namenom, da bi sebi ali družbi Emkaan Holdings S.A., s sedežem v Luksemburgu, s storitvijo kaznivega dejanja pridobil protipravno premoženjsko korist. V novem predkazenskem postopku se je za isto protipravno dejanje znašla tudi članica uprave Radeče Papir Nova d.o.o. Mateja Kajzba, zoper katero je bilo predhodno v preteklih mesecih že vloženih več kazenskih ovadb, ki so nekatere povezane tudi z njenim spornim delovanjem v odvetniški pisarni odvetnika Boruta Sokliča, kjer je po navodilih Usmana Shaikha delala tudi za družino Al Sudais.

Ob tem je še posebej zaskrbljujoča pasivnost glavnega direktorja papirnice Tomaža Režuna, ki je istočasno še aktualni župan občine Radeče, glede na dejstvo, da ima spor, ki ima očitno kriminalno ozadje z mednarodnim elementom, vedno bolj negativne posledice na poslovanje papirnice, ki je glavni zaposlovalec v občini, in da še vedno tolerira že večkrat ovadeno članico uprave Matejo Kajzba.

Vedno bolj je na udaru tudi »integriteta« župana Tomaža Režuna, saj je potrebno pod integriteto razumeti pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi, tako kot to določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Isti zakon določa, da je »korupcija« vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega, in da je »mednarodna korupcija« tista oblika korupcije, v kateri je udeležena najmanj ena fizična ali pravna oseba iz tujine. Glede na dejstvo, da je v predkazenskem postopku vključenih vedno več posameznikov, se bo v postopkih ugotavljalo tudi, ali so bili podani »zasebni interesi uradnih oseb«, kar pomeni premoženjske ali nepremoženjske koristi za njih, za njihove družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi imajo ali so imeli osebne, poslovne ali politične stike. Glede na vedno bolj zapleteno situacijo, v katerih mora poslovati papirnica Radeče Papir Nova d.o.o., pa bi bil mogoče tudi že čas, da se v raziskovanje dejanskega stanja s svojimi pristojnostmi vključi tudi Komisija za preprečevanje korupcije.

Foto: ovadena Mateja Kajzba, aktualna članica uprave papirnice Radeče Papir Nova d.o.o., ki zadnji dve leti pod vodstvom direktorja in župana Tomaža Režuna posluje na robu insolventnosti in bivša glavna koordinatorka aktivnosti v povezavi z naložbo v papirnico Radeče Papir Nova d.o.o. v odvetniški pisarni Boruta Sokliča

Foto: ovadena Mateja Kajzba, aktualna članica uprave papirnice Radeče Papir Nova d.o.o., ki zadnji dve leti pod vodstvom direktorja in župana Tomaža Režuna posluje na robu insolventnosti in bivša glavna koordinatorka aktivnosti v povezavi z naložbo v papirnico Radeče Papir Nova d.o.o. v odvetniški pisarni Boruta Sokliča

Sedanja članica uprave papirnice Radeče Papir Nova d.o.o. Mateja Kajzba, je kot zaposlena pravnica v odvetniški pisarni Boruta Sokliča v Celju septembra in oktobra leta 2015 sodelovala pri dogovorih in pogajanjih, ki so potekala med Igorjem Rakušo in Usmanom Shaikhom kot predstavnikom in pooblaščencem družbe EMKAAN HOLDINGS S.A. o lastniški strukturi družbe Radeče Papir Nova d.o.o. Zadolžena je bila za pripravo Pogodbe o prenosu poslovnega deleža v višini 25,1% v papirnici Radeče Papir Nova d.o.o., pri čemer je naročilo za pripravo Pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža prejela že avgusta 2015. S pripravo in posredovanjem pogodbe v podpis pri notarju je s prikrivanjem dejanskih okoliščin zavlačevala, vse dokler na dan termina za ureditev prenosa 25,1% poslovnega deleža v družbi Radeče Papir Nova d.o.o. in Muflon d.o.o., ki je bil določen na dan 30.10.2015 pri notarju dr. Veble Andreju iz Maribora, do podpisa Pogodbe o prenosu 25,1% poslovnega deleža zaradi preklica pooblastila na dan 30.10.2015, ki ga je Usman Shaikh posredoval v notarsko pisarno dr. Veble Andreja, ni prišlo.

Foto: ovadeni Usman Shaikh, glavni koordinator strateških poslovnih odločitev v družbi Radeče papirnova d.o.o. iz Dubaja in predstavnik družbi Emkaan Investments LLC, ki preko družbe EmkaanHoldings S.A. iz Luksemburga lastniško obvladuje družbo Radeče papir nova d.o.o.

Z zgoraj opisanim ravnanjem pa je Mateja Kajzba, ki ima v tej fazi postopka zaenkrat še status osumljenke, Igorja Rakušo spravila v zmoto ter mu z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin prikrivala, zakaj podpisa Pogodbe o prenosu poslovnega deleža ni bilo mogoče urediti prej in je namerno in naklepno s pripravo in ureditvijo notarskega termina za podpis pogodbe v sodelovanju z Usmanom Shaikhom čakala, ter si na ta način zase in za družbo EMKAAN HOLDINGS S.A. pridobila veliko premoženjsko korist oziroma Igorju Rakuši povzročila veliko premoženjsko škodo. Članica uprave papirnice Mateja Kajzba je kot zaposlenka pri odvetniku Borutu Sokliču sicer formalno nastopala kot pooblaščenka Igorja Rakuše, kasneje pa se je izkazalo, da njena ravnanja že v času uradnega zastopanja Igorja Rakuše niso bila le temu v korist. To še posebej izstopa ob dejstvu, da je Mateja Kajzba kasneje postala ena izmed zakonitih zastopnikov papirnice Radeče Papir Nova d.o.o., torej »nasprotne stranke«. Mateja Kajzba je tako že v času, ko je še bila zaposlena v odvetniški družbi Boruta Sokliča ravnala v škodo Igorja Rakuše in v korist papirnice Radeče papir nova d.o.o. Kot kažejo vse okoliščine, je takšno njeno ravnanje bilo usklajeno z Usmanom Shaikhom in solastniki papirnice Radeče Papir Nova d.o.o., njihovo ravnanje pa več kot očitno usmerjeno k povzročitvi škode Igorju Rakuši, kar je Mateja Kajzba tudi dosegla na način, da je Igorja Rakušo naklepno zavajala in ga spravljala v zmoto. Tudi Usman Shaikh je kot zastopnik in pooblaščenec ter predstavnik lastnika družbe Radeče Papir Nova d.o.o., Emkaan Holdings S.A. sodeloval pri dogovorih in pogajanjih, ki so potekala med Igorjem Rakušo in družbo Emkaan Holdings S.A. o vstopu Igorja Rakuše v lastniško strukturo papirnice Radeče Papir Nova d.o.o., za kar so bili pri notarki Dušici Kalinger iz Maribora sklenjeni ustrezni notarski zapisi o brezplačnem prenosu poslovnega deleža, s katerimi je Igor Rakuša postal imetnik 50% poslovnega deleža v družbi Muflon d.o.o in 50% poslovnega deleža v družbi RADEČE PAPIR NOVA d.o.o.

Po podpisu obeh notarskih zapisov, s katerima je bil dogovor o vstopu Igorja Rakuše v lastniško strukturo papirnice Radeče Papir Nova d.o.o. in Muflon d.o.o. v deležu 50% realiziran, pa je z lažnivim prikazovanjem dejanskih okoliščin po tem, ko je bil dosežen dogovor o tem, da bo Igor Rakuša v lastniško strukturo obeh podjetij vstopil le z deležem v višini 25,1% zahteval od Igorja Rakuše, da je takšno zmanjšanje lastniške strukture Igorja Rakuše mogoče doseči le na način, da se najprej sklenejo sporazumne razveljavitve prej omenjenih Pogodb o brezplačni odsvojitvi poslovnega deleža, kar je Igor Rakuša septembra 2015 tudi storil, saj mu je s strani Usmana Shaikha bilo lažnivo prikazano, da je termin za ureditev prenosa 25,1% poslovnega deleža v družbi Radeče Papir Nova d.o.o. in Muflon d.o.o. določen za dne 30.10.2015 pri notarju dr. Veble Andreju, pri čemer do podpisa Pogodbe o prenosu 25,1% poslovnega deleža na dan 30.10.2015 zaradi preklica pooblastila na dan 30.10.2015, ki ga je Usman Shaikh posredoval v notarsko pisarno dr. Veble Andreja, ni prišlo. S tem je Usman Shaikh zase in za družbo Emkaan Holdings S.A. pridobil veliko premoženjsko korist oziroma Igorju Rakuši povzročil veliko premoženjsko škodo.

COMMENTS

Wordpress (0)