Kaj je to e-mobilnost in zakaj je za našo družbo tako pomembna? – TOPNEWS.si

Kaj je to e-mobilnost in zakaj je za našo družbo tako pomembna?

Kaj je to e-mobilnost in zakaj je za našo družbo tako pomembna?

Vsak prebivalec Slovenije vse bolj pogosto sliši za e-mobilnost, vendar jih večina še vedno ne ve, zakaj natančno gre, in zakaj je za današnji čas e-mobilnost tako pomembna. Ne gre le za modno muho enodnevnico, temveč gre za globalni trend. Pojdimo po vrsti. e-mobilnost ali daljše elektromobilnost v današnjem času v moderno družbo oziroma razvito družbo uvaja nov koncept urbane mobilnosti. Gre za koncept, ki temelji na zeleni energiji, zmanjševanju ogljičnega odtisa in emisij trdih delcev v prometu. Zaradi navedenih dejstev predstavlja najučinkovitejšo in najbolj družbeno sprejemljivo obliko individualne rabe vozil oziroma vozil, ki jih iz svojega voznega parka uporabljajo podjetja za prevoz ljudi in dobrin. E-mobilnost je pomembna, ker v Sloveniji predstavlja nov koncept trajnostne in okolju prijazne mobilnosti. Ker naša družba postaja vse bolj ozaveščena, da prihaja v našem okolju do globalnih, predvsem negativnih podnebnih sprememb, so se pojavile težnje po učinkoviti rabi energije, ki bi imela za posledico zmanjšanje ogljičnega odtisa. Zavedamo pa se tudi, da z ogromno porabo pojenjajo tudi zaloge fosilnih goriv. Zato se v razvitem svetu ukvarjajo z raziskavami v zvezi z razvojem pametnih omrežij, ki bi temeljila na energiji iz obnovljivih virov. V zvezi s tem tudi Evropska unija preko sprejema ustrezne zakonodaje in ciljev spodbuja strateški razvoj infrastrukture in omrežij vozil na električni pogon. K temu so se zavezale tudi vse članice EU. Tako si tudi Slovenija prizadeva s svojo vizijo preiti v nizkoogljično družbo do leta 2050. V Sloveniji so pogoji za e-mobilnost zelo ugodni zaradi manjše oddaljenosti med posameznimi kraji. Slovenija je s svojimi strokovnjaki in potrebnim znanjem vse bolj prisotna v mednarodnem okolju in je v koraku z največjimi proizvajalci električnih vozil. Tako je za Slovenijo kot tudi Evropsko unijo ključen tehnološki razvoj. Zato so toliko bolj pomembna vlaganja v trajnostni razvoj, ki bi utegnila pomeniti poživitev gospodarstva z ustvarjanjem novih poslovnih priložnosti.

Zato e-mobilnost temelji predvsem na vozilih na električni pogon, ki so namenjena pretežno osebnemu prevozu. Sem se še uvrščajo motorna kolesa, kot tudi manjša tovorna vozila, ki namesto fosilnih goriv koristijo pogon na električno energijo. Zaradi majhne oddaljenosti med kraji po Sloveniji in odlične infrastrukture polnilnih postaj, ima Slovenija velik potencial za razmah prometa z električnimi vozili.

Povečan trend uporabe vozil na električni pogon prinaša veliko neposrednih pozitivnih učinkov in vpliva na izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev. Vozila na električni pogon imajo v primerjavi z običajnimi avtomobili večji izkoristek energije, tudi do 90 %, motorji z notranjim izgorevanjem pa imajo izkoristek le med 20-40%. Vozila na električni pogon proizvedejo nižje emisije CO2 ter ne povzročajo onesnaženja s trdnimi delci v zraku (PM10, NHX), če jih primerjamo z vozili na fosilni pogon. S tem se bistveno zmanjšajo škodljivi učinki na zdravje ljudi, npr. obremenitve dihalnega sistema ali povečana pogostost rakastih obolenj. Poleg tega pa so precej tišja od motorjev z notranjim izgorevanjem, kar je pomembno predvsem v urbanih sredinah, kjer so trendi zmanjševanja zvočne onesnaženosti. Nabava vozila na električni pogon pomeni tudi nižje stroške vzdrževanja in prihranek pri nakupu goriva. Električni motorji so bolj zanesljivi, saj so sestavljeni iz manj premičnih delov in za svoje delovanje ne potrebujejo olj, maziv, hladilnih tekočin, ipd.. Zaradi tega potrebujejo nižjo stopnjo vzdrževanja za uspešno delovanje in so hkrati tudi bolj zanesljivi.

Vozni park vozil na električni pogon podjetja DHL

Razmah vozil na električni pogon tako prinaša pozitivne učinke za njihove uporabnike in njihovo okolico. V globalnem smislu pa prispeva k zmanjšanju škodljivih emisij, ki povečujejo globalno segrevanje. Torej, zmanjša se onesnaženost okolja, kar je v skladu s smernicami trajnostnega razvoja, h katerim smo se zavezali. Zato je e-mobilnost naša svetla prihodnost.

V Sloveniji na področju e-mobilnostjo v gospodarskem sektorju orjeta ledino podjetji Pošta Slovenije in skupina GEN-I, ki sta združili svoje znanje in 19. junija letos podpisali dogovor o poslovnem sodelovanju na področju tovorne e-mobilnosti in zelenih dostavnih rešitev naslednje generacije. Prebivalcem mest bosta podjetji ponudili do okolja prijazno in celostno storitev dostave z električnimi vozili. Dolgoročno želita partnerja postati vodilni akter na tem področju v regiji.

Fosilna goriva so v prometu pomemben vir onesnaženosti zraka v mestih. Povsod po svetu mestna središča zato zapirajo za vozila na bencinski in dizelski pogon, ki ulice onesnažujejo s hrupom, emisijami strupenih plinov in prašnimi delci. Tovrstne pobude so vse bliže uresničitvi tudi pri nas. Na drugi strani pa potrebe po dostavah v mestna središča nenehno naraščajo.

Vozni park vozil na električni pogon Pošte Nemčije

Pošta Slovenija in Skupina GEN-I sta našli odgovor na izziv, kako v mestnih središčih izboljšati kakovost zraka in hkrati zagotoviti nemoteno delovanje prometnih dostavnih tokov. Ljudem in poslovnim partnerjem bosta ponudili do okolja prijazno in učinkovito storitev pametne zelene paketne dostave. Temeljila bo na izključno električnih vozilih, ki se bodo v čim večji meri napajala s čisto energijo sonca ali iz drugih brezogljičnih virov električne energije, ter vzpostavitvi ustrezne polnilne infrastrukture in digitalnem poslovnem modelu.

Direktor pošte Slovenije mag. Boris Novak je dejal, da je “torej nujno pravočasno pripraviti nadomestne scenarije, ki bodo ekološko usmerjeni, in v skladu z našo družbeno odgovorno naravnanostjo. Kot prvi v regiji želimo elektrificirati naš vozni park, ponuditi paleto trajnostnih dostavnih rešitev, prilagojenih potrebam ciljnih skupin, ter pametne rešitve na celotnem segmentu e-mobilnosti.”

Predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob pa je k temu dodal: “V Skupini GEN-I načrtno sledimo globalnim trendom, zato ves čas razvijamo rešitve, ki bodo najširšemu segmentu uporabnikov in poslovnih partnerjev omogočile čim hitrejši prehod v nizkoogljično družbo. Znotraj skupine razvijamo nov steber inovativnih zelenih storitev, med katerimi poseben poudarek dajemo samooskrbi s sončno energijo in njeni uporabi v e-mobilnosti. V Pošti Slovenije, kot enemu od pionirjev uvajanja dostavne e-mobilnosti v Sloveniji, smo prepoznali idealnega partnerja za razvoj povsem novega poslovnega modela na tem področju”.

(z leve) Danijel Levičar, MBA, član uprave GEN-I, dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I, mag. Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, mag. Andrej Rihter, član poslovodstva Pošte Slovenije

Pošta Slovenije je največji ponudnik poštnih in eden največjih ponudnikov logističnih storitev v Sloveniji, GEN-I pa vodilni dobavitelj in trgovec z električno energijo ter promotor zelenih tehnologij. Skupaj želita biti nosilec in pospeševalec transformacije dostavnih rešitev iz fosilne dobe v dobo e-mobilnosti. Cilj njunega partnerstva je postati vodilni akter in gonilna sila na področju zelenih dostavnih rešitev naslednje generacije v Sloveniji in jugovzhodni Evropi.

Sicer pa Pošta Slovenije v skladu s strateškim razvojnim programom že desetletje postopoma elektrificira svoj vozni park. »Od leta 2009 za naš vozni park, ki šteje prek 1100 vozil in 2000 dvokoles, kupujemo električna vozila, ob tem pa nenehno testiramo nova električna prevozna sredstva, ki so do okolja prijaznejša, omogočajo pa tudi cenejšo vožnjo. V partnerstvu imamo priložnost, ki jo moramo znati izkoristiti za nadaljnji razvoj podjetja in rast poslovanja,« je pojasnil član poslovodstva Pošte Slovenije mag. Andrej Rihter.

Obe družbi bosta v tem partnerstvu združili svoje znanje za razvoj inovativnih zelenih dostavnih storitev, ki jih na trgu trenutno še ni. »Partnerski ekosistem, ki ga vzpostavljamo, združuje najboljše iz obeh svetov – logistike in elektrike. Ponudili bomo storitev alternativne e-dostave v mestih in tako dali priložnost e-mobilnosti in prebivalcem mest, da skupaj zadihamo s polnimi pljuči,« je dodal član uprave GEN-I Danijel Levičar, MBA.

COMMENTS

Wordpress (0)