Nova etapa v vojni za Radeče papir nova – V sporu med poslovnežem Igorjem Rakušo in arabskimi lastniki papirnice družino Al Sudais padla nova kazenska ovadba – TOPNEWS.si

Nova etapa v vojni za Radeče papir nova – V sporu med poslovnežem Igorjem Rakušo in arabskimi lastniki papirnice družino Al Sudais padla nova kazenska ovadba

Nova etapa v vojni za Radeče papir nova – V sporu med poslovnežem Igorjem Rakušo in arabskimi lastniki papirnice družino Al Sudais padla nova kazenska ovadba

Nova kazenska ovadba in odškodninska tožba je bila vložena zoper bivšega člana vodstva Radeče papir nova d.o.o. Mateja Draščka, kot izhaja iz dokumentov, “zaradi domnevne povzročitve velike škode družbi Radeče papir nova d.o.o, Radeče papir vrednostni dokumenti d.o.o in ostalim deležnikom v povezavi z domnevnim ponarejanjem listin in domnevnim krivim pričanjem.”

V nadaljnjem procesu iskanja sporazumne rešitve med poslovnežem Igorjem Rakušo in družino Al Sudais, ki bi morala družbi Radeče papir nova d.o.o. in Muflon d.o.o. ponovno repozicionirati na globalnih trgih, so v postopkih ki tečejo pred sodišči začeli iz omar padati okostnjaki, ki močno obremenjujejo posamezne akterje, ki so prispevali k sprožitvi postopkov proti poslovnežu Igorju Rakuši. Poslovnež Igor Rakuša je, sicer z dobrimi mednarodnimi kontakti in povezavami predvsem v arabskem svetu, uspel ponovno zagnati takrat nedelujočo papirnico Radeče papir nova d.o.o. v stečaju na način, da je kupil stroje, zagotovil obratni kapital, pridobil zaupanje tujih trgov in zagotovil pozitivno poslovanje družbe, ki danes zaposluje 300 ljudi, od katerih je večina pred tem bila prijavljena na Zavodu za zaposlovanje

Finančnik Matej Drašček, ki je trenutno zaposlen kot vodja službe notranje revizije v Hranilnici Lon d.d., je bil v obdobju od avgusta 2014 do januarja 2017 zaposlen v družbi Radeče papir nova d.o.o., Njivice 7, Radeče in sicer na delovnem mestu vodje kadrovske in pravne službe. Pri reševanju nakopičenih težav v zvezi z ugotavljanjem dejanskega stanja v družbi Radeče papir nova d.o.o., je poslovnež Igor Rakuša po tem, ko se je njegovo poslovno sodelovanje z družbo Radeče papir nova d.o.o. zaključilo, ugotovil in se seznanil z več nepravilnostmi in kršitev, s katerimi je neposredno povezan tudi Matej Drašček oziroma do katerih je prišlo v času njegove zaposlitve na delovnem mestu vodje kadrovsko pravne službe. Poslovnež Igor Rakuša je sicer z novimi lastniki uspel ponovno zagnati takrat nedelujočo papirnico Radeče papir nova d.o.o. v stečaju na način, da je kupil stroje, zagotovil obratni kapital, pridobil zaupanje tujih trgov in zagotovil pozitivno poslovanje družbe, ki danes zaposluje 300 ljudi, od katerih je večina pred tem bila prijavljena na Zavodu za zaposlovanje. Tako se je izkazalo, da so bile v času zaposlitve Mateja Draščka v družbi Radeče papir nova d.o.o. sklenjene in podpisane posamezne pogodbe, ki so bile relevantne za varnost in zdravje pri delu v tovarni, na katerih se nahaja podpis Mateja Draščka. Vendar za podpisovanje teh pogodb Matej Drašček ni imel pooblastil, na podlagi katerih bi lahko sicer kot zaposlenec v družbi Radeče papir nova d.o.o., bil upravičeni podpisovati tovrstne pogodbe. S tem je prišlo domnevno do izpolnitve zakonskih znakov kaznivega dejanja ponarejanja listin, poleg tega pa je poslovnežu Igorju Rakuši nastala škoda.

Prav tako je bilo ugotovljeno, da je bilo delo Mateja Draščka sporno tudi v zvezi s podajanjem navodil za izdajo računov, zaradi česar je poslovnežu Igorju Rakuši in eni od družb v njegovi lasti, t.j. Radeče papir vrednostni dokumenti d.o.o., nastala poslovna škoda, ki po sedaj znanih podatkih znaša 125.000,00 EUR.

Foto: Matej Drašček, nekdanji vodja kadrovske službe v družbi Radeče papir nova d.o.o. in trenutno vodja službe notranje revizije v Hranilnici Lon d.d.

Družba Radeče papir nova d.o.o. je v letu 2015 namreč vodila računovodstvo, med drugim tudi za družbo Radeče papir vrednostni dokumenti d.o.o.. V letu 2015 je družba Radeče papir vrednostni dokumenti d.o.o. poslovno sodelovala s svojim poslovnim partnerjem FRAME EDIT iz Libanona, za kar je omenjena družba družbi Radeče papir vrednostni dokumenti d.o.o. izstavila več računov. Poslovno sodelovanje je potekalo na način, da je družba FRAME EDIT opravljala delo agenta za pridobivanje posla na območju Irana, Sirije in Libanona. Ker je računovodstvo za družbo Radeče papir vrednostni dokumenti d.o.o. vodila družba Radeče papir nova d.o.o., je Matej Drašček kot vodja kadrovske in pravne službe sodeloval tudi glede svetovanja in nudenja podpore za izdajo in pripravo računov družbe FRAME EDIT oziroma glede priprave in izdaje asignacij s strani družbe FRAME EDIT.

Ko je kasneje s strani FURS bil opravljen davčni inšpekcijski pregled za obdobje v letu 2015, je bilo s strani FURS ugotovljeno, da naj bi način poslovanja, izdaje računov in asignacij, kot je bil predlagan s strani Mateja Draščka, bil nezakonit in sporen, zaradi česar je bilo družbi Radeče papir vrednosti dokumenti d.o.o. naloženo plačilo davčnih obveznosti v višini 106.997,72 EUR. Z dajanjem navodil glede načina izstavitve računov in asignacij, pri čemer je kasneje s strani FURS bilo ugotovljeno, da je takšno delovanje in postopanje Radeče papir vrednostni dokumenti d.o.o. bilo nezakonito, bo moral za povzročeno poslovno škodo Matej Drašček tudi odškodninsko odgovarjati in sicer najmanj v sedaj znani višini 106.997,72 EUR.

S svojimi spornimi dejanji in odločitvami, pa je Drašček Matej domnevno storil tudi več kaznivih dejanj in sicer kaznivo dejanje posebnega primera ponarejanja listin po 3. točki 1.odst. 252. člena KZ-1, kaznivo dejanje zlorabe položaja po I. in II. odstavku 240. člena KZ-1 in kaznivo dejanje krive izpovedbe po I. in II. odstavku 284. člena KZ-1, saj je med drugim v enem od civilnih postopkov, ki tečejo med sprtima stranema, podal krivo izpovedbo, zaradi katerih so odvetniki poslovneža Igorja Rakuše na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani posredovali tudi ustrezne kazenske ovadbe.

Navedeni primer ponazarja samo en majhen detajl v konglomeratu problematike oziroma celotni vsoti tožbenih zahtevkov, s katerimi poslovnež Igor Rakuša terja dolžnika Radeče papir novo d.o.o. in Muflon d.o.o.. Kumulativni tožbeni znesek namreč že presegla 6,9 mio EUR, kar bo zagotovo imelo določene posledice za družbo Radeče papir nova d.o.o. V tem znesku so zajeti tožbeni zahtevek, ki se nanaša na vračilo danih posojil v znesku 2,2 m EUR, tožbeni zahtevek 0,8 mio EUR, ki se nanaša na vračilo strojev in njihovo nezakonito uporabo, tožbeni zahtevek 1,0 mio EUR iz naslova sklenjene svetovalna pogodbe in pobotni ugovori v višini 2,9 mio EUR.

V kolikor med poslovnežem Igorjem Rakušo in družino Al Sudais ne bo prišlo do sporazumne rešitve, s katero bi morali nekoč skupni partnerji zasledovati skupne koristi družb Radeče papir nova d.o.o. in Muflon d.o.o., ki ne skrivata ambicij, da bi se ponovno repozicionirali na globalnih trgih, se bodo tožbeni zahtevki na podlagi nekaterih informacij povišali na 14,0 mio EUR do 20,0 mio EUR, kar pa lahko resno zamaje stabilnost edinega stebra gospodarstva v občini Radeče in s tem socialnega miru v občini Radeče.

COMMENTS

Wordpress (0)