(VIDEO) Vrhovno sodišče dalo prav Andreju Čušu – Veber zahteva razveljavitev razpisa volitev na Ustavnem sodišču – TOPNEWS.si

(VIDEO) Vrhovno sodišče dalo prav Andreju Čušu – Veber zahteva razveljavitev razpisa volitev na Ustavnem sodišču

(VIDEO) Vrhovno sodišče dalo prav Andreju Čušu – Veber zahteva razveljavitev razpisa volitev na Ustavnem sodišču

Lista Andreja Čuša in Zelenih Slovenije bo lahko nastopila v vseh volilnih enotah, tudi v tretji volilni enoti. Andreju Čušu je uspela s pritožbo na Vrhovnem sodišču zoper odločitev državne volilne komisije, ki je določila, da zaradi porušenega razmerja med moškimi in ženskami na kandidatni listi, ne bo mogla nastopiti v tretji volilni enoti.

Do zapleta je prišlo, ker je DVK ugotovila, da njihova kandidatka Milena Babič hkrati nastopa tudi na listi SD Dejana Židana. Ker je tam oddala soglasje prej, jo je DVK črtala s seznama kandidata Čuševih Zelenih. To je za posledico pomenilo, da ta ne izpolnjuje več zakonskega pogoja o spolnih kvotah, saj so namesto štirih zdaj na kandidatni listi tri ženske.

Spomnimo, člani DVK-ja so namreč po daljši razpravi sklenili, da odločbo volilne komisije 3. volilne enote, ki je listo potrdila, razveljavijo ter listo stranke Andreja Čuša in Zelenih Slovenije v tej volilni enoti v celoti zavrnejo. Pri tem člani DVK-ja niso bili enotni, saj je bilo slišati pomisleke o nesorazmernosti takšnega ukrepa, poleg tega pa stranka ni sama odgovorna za zaplet. Večina članov DVK-ja je kljub temu na koncu potrdila sklep o zavrnitvi kandidatne liste, saj je prevladalo prepričanje, da kandidatna lista ni zadostila zakonskim zahtevam glede spolnih kvot. Vendar je Vrhovno sodišče odločitev DVK-ja razveljavilo in dalo prav Andreju Čušu, saj njegova lista ni sama zakrivila nepravilnosti.

Stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije je za zdaj tudi edina, ki ji je uspelo na Vrhovnem sodišču, ki je zavrnilo tako Združeno desnico koalicijo Kangler & Primc, kot tudi Slogo Janka Vebra. Prva je imela po oceni volilnih komisij premalo žensk, slednja pa premalo moških. Janko Veber je sicer konec prejšnjega tedna že napovedal, da se bo v primeru neugodnega izida na Ustavnem sodišču pritožil na Evropsko sodišče za človekove pravice in tako izpodbijal rezultat volitev. “V volilni enoti 5 je na kandidatni listi 7 kandidatk in 3 kandidati, eden od njih namreč nastopa v dveh volilnih okrajih. Po tolmačenju Volilne komisije v volilni enoti 5 in Državne volilne komisije (DVK) naj bi to pomenilo kršitev zakonske norme, vendar volilna komisija predlagateljice kandidatne liste, ki je sicer jasno pokazala, da spoštuje enakopravnost spolov, ni pozvala k popravku, niti ni dovolila popravka kandidatne liste, ampak jo je izločila,” so zapisali pri Združeni levici in Slogi.

“Vloženo pritožbo je avtomatično zavrnilo tudi Vrhovno sodišče, in to kljub temu, da je Evropsko sodišče za človekove pravice v podobnih primerih že večkrat odločilo v prid pritožnikom z jasno obrazložitvijo, da morajo države storiti vse, da imajo vsi kandidati in kandidatke pravico biti voljeni, in vsi državljani in državljanke pravico voliti, predvsem pa, da morajo biti zaradi te temeljne namere dovoljeni popravki kandidatnih list,” so še dejali.

“Glede na postopke, ki so pred ESČP že potekali, in glede na njegove odločitve je povsem jasno, da v primeru, če Ustavno sodišče ne bo odpravilo diskriminirajočih odločitev volilnih komisij, DVK in Vrhovnega sodišča, bodo na osnovni naše pritožbe volitve razveljavljene,” so prepričani v Slogi.

Ker se je Zakonodajalec zavedal, da je doseganje večjega števila žensk v parlamentu dolgotrajen proces, je uvedel postopnost glede deleža spolne kvote in sicer “zato, da bi vsi udeleženci volilnih postopkov lahko prispevali k temu cilju in to tudi na način, da bi volilne komisije omogočale popravke kandidatnih list,” ugotavljajo pri Združeni levici in Slogi.

Veber pričakuje, da bo Utsavno sodišče zaradi zapletov s kandidatnimi listami razveljavilo razpis volitev za 3. junij in, da bo prišlo do novega razpisa volitev. V primeru, da bi Evropsko sodišče dalo prav Vebru, bi v Sloveniji morali ponoviti volitve, vendar se to lahko zgodi, ko bosta že nastopila nova vlada in nov parlament. To bi bil vsekakor presedan, saj bi sledile izredne volitve. Seveda gre za skrajne scenarije, ki pa glede na dosedanje odločitve Evropskega sodišča v primerih volilnih zapletov z vlaganjem kandidatnih list niso izključeni.

COMMENTS

Wordpress (0)