Škandalozno: Neverjetno, kaj vse si lahko privošči neka lokalana mafija, povezana s “tapravo” politiko in sodstvom – TOPNEWS.si

Škandalozno: Neverjetno, kaj vse si lahko privošči neka lokalana mafija, povezana s “tapravo” politiko in sodstvom

Škandalozno: Neverjetno, kaj vse si lahko privošči neka lokalana mafija, povezana s “tapravo” politiko in sodstvom

Današnje pisanje bi lahko uvrstili med rubrike – neverjetno, škandalozno, ampak resnično ali pa v rubriko ranjke revije Zabavnik pod naslov: Saj ni res, pa je. Zaradi članka, »Imperij Igorja Rakuše vrača udarec – trije vodilni družbe Radeče Papir Nova, Tomaž Režun, Leopold Povše in Melita Bunderšek, zaradi krivega pričanja na sodišču v postopku prisilne poravnave v kazenski preiskavi«, objavljenem dne 6. 7. 2017 na spletnem naslovu: http://www.topnews.si/2017/07/06/imperij-igorja-rakuse-vraca-udarec-trije-vodilni-druzbe-radece-papir-nova-tomaz-rezun-leopold-povse-in-melita-bundersek-zaradi-krivega-pricanja-na-sodiscu-v-postopku-prisilne-poravnave-v-kazenski-p/ je omenjena trojica tožila portal Top News in odgovornega urednika.

Lani oktobra smo tako kot se temu reče “izgubili nedolžnost” in prejeli prvo tožbo proti portalu Top News. Vodstvo radeških papirničarjev je namreč kljub objavi popravka zaradi članka »Imperij Igorja Rakoše vrača udarec – trije vodilni družbe Radeče Papir Nova Tomaž Režun, Leopold Povše in Melita Bunderšek, zaradi krivega pričanja na sodišču v postopku prisilne poravnave v kazenski preiskavi« šlo v tožbo proti portalu Top News, češ, da nismo pravočasno v 48 urah objavili popravka na omenjeni članek.

Čeprav smo objavili popolnoma preverjene in dokumentirane informacije, so Tomaž Režun, Leopold Povše in Melita Budneršek podali tožbo zaradi objave domnevno “neresničnih dejstev in podanih napačnih zaključkov, ki grobo prizadevajo pravice in interese navedenih posameznikov, kot tudi interese družbe Radeče Papir nova d.o.o., v kateri navedeni opravljajo poslovodne oz. računovodske funkcije. Vsebina tega članka ustvarja v javnosti in pri poslovnih partnerjih družbe Radeče Papir nova d.o.o. napačno in izkrivljeno predstavo o zakonitosti in poštenosti delovanja poslovodstva družbe Radeče Papir nova d.o.o.”

Kljub temu, da smo po 31. členu zakona o medijih, imeli vso pravico, da zavrnemo zahtevo za objavo popravka, smo ga vseeno v celoti objavili.

31. člen ki ga poslovodstvo Radeče papir nova očitno ne pozna oziroma z njim niso seznanjeni niti v njihovi odvetniški pisarni Fatur, saj odgovorni v naslednjih primerih lahko zavrne objavo popravka v primerih: (člen objavljamo v celoti)

– če se zahtevani popravek ne nanaša na obvestilo, na katero se sklicuje zainteresirana oseba;

– če zahtevani popravek v ničemer ne zanika navedb v obvestilu in se v njem tudi ne navaja oziroma prikazuje drugih ali nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerimi bi prizadeti spodbijal ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjeval navedbe v objavljenem besedilu;

– če bi bila objava popravka v nasprotju z zakonom;

– če zahteve za objavo popravka s strani državnega organa oziroma pravne osebe ni podpisala pooblaščena oseba ali oseba, ki bi bila s strani tega organa oziroma pravne osebe pooblaščena za odnose z javnostmi;

– če je popravek napisan žaljivo;

– če je zahtevani popravek nesorazmerno daljši od obvestila, v katerem so navedbe, zaradi katerih se daje, oziroma od dela obvestila, na katerega se neposredno nanaša;

– če je bila zahteva za objavo popravka dana po preteku roka iz drugega odstavka 26. člena tega zakona;

– če je bila zahtevana objava popravka z isto vsebino, kot jo ima zahtevani popravek, o katerem teče spor pred sodiščem zaradi zavrnitve ali neustreznosti načina njegove objave.

Kljub temu, da bi lahko v skladu z zakonom popolnoma zavrnili objavo popravka, smo ga objavili po tem, ko smo uspeli popraviti vse slovnične napake in ga ročno pretipkati, saj je zahteva za objavo popravka prišla v obliki, ki se je enostavno ni dalo v elektronski obliki ustrezno preoblikovati. Tako, da smo zaradi tehničnih in drugih pomanjkljivosti celotne vsebine popravka imeli v redakciji, kar precej dela, s sicer popolnoma neverodostojnimi zanikanji našega pisanja, ki ni imelo nobene podlage v dejstvih, kljub temu objavili popravek s časovnim zamikom, zaradi tehničnih in drugih pomanjkljivosti v popravku.

V dokaz, da je bil popravek objavljen objavljamo link do popravka, ki je bil na portalu Top News objvaljen 1. avgusta letos.

http://www.topnews.si/2017/08/01/zadeva-zahteva-za-objavo-popravka-oz-odgovora-v-skladu-z-dolocili-6-oddelka-zakona-o-medijih/

Ob tem bi radi še enkrat poudarili, da objava ni bila mogoča tudi zaradi tehničnih in slovničnih pomanjkljivosti. Prav tako njihov popravek na članek v celoti zavajajoč in lažen in ni bil v skladu z dejstvi, ki so bila v celoti dokumentirana in podprta z argumenti. Kljub tehničnim pomanjkljivosti, se zadeve, kljub najboljši volji res ni dalo objavit in slovnično popraviti in zato smo rabili več kot 48 ur, kolikor zahteva zakon, saj smo morali ročno prepisovati popravek, da smo ga sploh lahko objavili.

Vendar, ker trojica omenjenih ni bila zadovoljna s popravkom so nas tožili na Okrajnem sodišču v Ljubljani, češ, da smo zamudili z objavo popravka, za kar so bili krivi odvetniki, ker ga niso posredovali v ustrezni obliki in da ga nismo objavili na spletnem portalu v isti rubriki kot članek. Čeprav je bil popravek objavljen na prvi strani portala. In pomislite, kljub objavi popravka, so tožbo dobili. Seveda smo v skladu s sodbo popravek objavili še enkrat in sicer 24. novembra lani.

Čeprav je bil objavljen popravek po obliki in vsebini kot tudi formi enak tistemu, ki so ga posredovali odvetniki obtoženih, smo pred dnevom ali dvema dobili še en dopis odvetniške pisarne radeških papirničarjev v katerem zahtevajo še objavo odstavka, ki ga v faksimilu popravka s strani odvetniške pisarne sploh ni bilo. Gre za nekakšen moralni poduk, ki sploh nima nobene zveze z vsebino članka ali z vsebino popravka oziroma s predmetom. Odvetniška družba Fatur se namreč sklicuje na izrek sodbe:

Najprej “Novinarji morajo o dogajanju poročati čim bolj objektivno in verodostojno, kadar s svojim pisanjem posegajo v pravice drugih. Ravno v nasprotju s tem so povsem neresnične, nekonkretizirane, neizkazane, nekoretne in objektivno žaljive trditve avtorja članka,” da so neresnične tudi vse ostale navedbe osumljenih, ki se nanašajo na okoliščine sprejema posojila, na postopke zavarovanja, in še posebej na okoliščine v zvezi s predlogom za prisilno poravnavo”, s katerim avtor podaja svojo vrednostno oceno, razumevanje in videnje konkretne zadeve, ki več kot očitno presega do svobode izražanja in posega v ustavno zagotovljene pravice posameznika.”

Zanimivo je, da tega odstavka v prvotnem besedilu popravka, ki smo ga dvakrat objavili, ni bilo. Prav tako se tudi sodišče ni opredeljevalo do resničnosti navedb oziroma do vsebine članka, niti do vsebine popravka. Sodišče je ugotavljalo zgolj ali je bil zamujen rok za popravek ali ne.
Objavljamo integral popravka, ki so nam ga posredovali iz odvetniške družbe Fatur in ki dokazuje, da citiranega odstavka v njihovi zahtevi za popravek enostavno ni.

logo-topnews (1)

 

 

COMMENTS

Wordpress (0)