Podjetje “Radeče papir nova” vendarle v prisilno poravnavo? Pomembna sodna zmaga upnika Igorja Rakuše in njegovih podjetij, ki za radeške papirničarje zahtevajo prisilno poravnavo – TOPNEWS.si

Podjetje “Radeče papir nova” vendarle v prisilno poravnavo? Pomembna sodna zmaga upnika Igorja Rakuše in njegovih podjetij, ki za radeške papirničarje zahtevajo prisilno poravnavo

Podjetje “Radeče papir nova” vendarle v prisilno poravnavo? Pomembna sodna zmaga upnika Igorja Rakuše in njegovih podjetij, ki za radeške papirničarje zahtevajo prisilno poravnavo

Višje sodišče v Ljubljani je namreč 5. julija letos, v senatu: predsednik senata Maja Jurak, poročevalec Lidija Leskošek Nikolič in član senata Milojka Fatur Jesenk, v zadevi Postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Radeče papir nova dalo prav Igorju Rakuši in razveljavilo sklep nižjega sodišča o zavrženju predloga za začetek postopka prisilne poravnave z dne 4.5.2017.

Nekdanji direktor in upnik Igor Rakuša je 9. marca letos prek svoje družbe Interexpo skupina vložil predlog za upniško prisilno poravnavo družbe Radeče Papir Nova. Skupaj z upnikoma Strelski center Gaj in Strelski Klub Central. Prvostopenjsko sodišče je predlog zavrnilo, in sicer, ker predlagateljem domnevno naj ne bi uspelo pravilno izkazati, da so upravičeni vložiti upniško prisilko.

Višje sodišče ni dalo prav Okrožnemu sodišču v Celju, ki je začetek prisilne poravnave zavrnilo, ker predlogu niso priložili poročila revizorja, zato jih je slednje s sklepom z dne 17.3.2017 pozvalo k dopolnitvi predloga. Z vlogo z dne 3.4.2017 so predlagatelji predložili revizorjevo poročilo, izdelano na podlagi podatkov iz letnega poročila dolžnika za leto 2015, ki je bilo javno objavljeno dne 29.3.2017.

Sodišče prve stopnje je upniški predlog zavrnilo na podlagi zaključka, da dopolnitev predloga ni bila ustrezna, ker se obstoj predpostavk za prisilno poravnavo ugotavlja na dan vložitve upniškega predloga in ne na dan njegove dopolnitve. Na dan vložitve upniškega predloga dne 9.3.2017 pa je bilo zadnje javno objavljeno letno poročilo dolžnika za leto 2014.

Višji sodniki so opozorili na zmoto sodišča v Celju, ki ni odločalo po splošnem pravilu, da se upoštevajo vsa dejstva in okoliščine, ki nastopijo od vložitve tožbe do sodbe. Torej bo sodišče prve stopnje moralo dejstva o predlagateljih presojati po poslovnem poročilu iz leta 2015.

Iz podatkov Statistične bilance za leto 2016, ki jih je Radeče papir Nova v letu 2017 posredovalo Ajpesu izhaja, da dolžnik ni odpravil vzrokov insolventnosti.

Kumulativna nepokrita izguba je tako na dan 31.12.2016 znašala že vrtoglavih 3.272,122 mio evr in je presegla polovico osnovnega kapitala, kar pomeni, da je bilo podjetje Radče papir nova dolgoročno plačilno nesposobno oziroma insolventno ne samo v letu 2014, 2015, ampak tudi konec leta 2016.

Naj spomnimo dubajski investicijski sklad Emkaan Investments je decembra 2013 podpisal pogodbo o nakupu stare papirnice Radeče papir v stečaju. Kupil je tudi hčerinsko podjetje Muflon. Kupnina je znašala 5,1 milijona evrov. Investitorja je pripeljal tedanji direktor Igor Rakuša, ki je v zagon proizvodnje in nakup strojev vlagal svoj kapital oziroma kapital svojih podjetij, za kar mu Radeče Papir Nova dolguje cca 5 mio evrov. V dosedanjih sodnih postopkih pa mu je bilo priznanih že več kot polovica omenjene vsote.

Ob tem je zanimivo dejstvo, da so vodilni v Radeče papir nova sodišču in javnosti od vložitve prikrivali dejansko stanje izkazane kapitalske neustreznosti, zaradi česar je Rakuša vložil več kazenskih ovadb zaradi suma storitve kaznivega dejanja zatajitve in krivega pričanja pred sodišči, v nekaterih drugih postopkih, povezanih s poslovanjem Radeče papir nova.

topnews_logo_3

 

 

COMMENTS

Wordpress (0)