Milan Kučan na Forumu 21 odgovarjal kritikom drugega tira in zagovornikom referenduma – TOPNEWS.si

Milan Kučan na Forumu 21 odgovarjal kritikom drugega tira in zagovornikom referenduma

Milan Kučan na Forumu 21 odgovarjal kritikom drugega tira in zagovornikom referenduma

Čeprav je bil Forum 21 namenjen razpravi o Univerzalnem temeljnem dohodku, je nekdanji predsednik Milan Kučan presenetil z odgovorom kritikom, ki so mu očitali, da je projekt drugega tira pravzaprav projekt Foruma 21.

“Projekt drugega tira ni projekt niti Foruma 21, niti Milana Kučana, kot to poskušajo lažnivo predstaviti, je dejal Kučan. Po razpravi na Forumu 21 z naslovom Kaj draži in ovira gradnjo drugega tira?, 12. januarja 2017, na Ljubljanskem magistratu, na katerem so sodelovali člani takrat ustanovljenega Sveta za civilni nadzor projekta “Drugi tir” in sicer Emil Milan Pintar, Miroslav Marc ter Andrej Cetinski. Predstavili so svoje poglede na projekt in razloge za civilni nadzor, potem pa se je namreč na Kučana vsul plaz kritik, češ da gre za projekt Foruma 21 in ljudi, ki so tako ali drugače povezani z njim.

Po tem, ko je postalo jasno, da referendum o drugem tiru se je, kot kaže, začel odvijati spopad epskih razsežnosti, saj so tako zagovorniki, kot nasprotniki drugega tira oziroma referenduma začeli zbirati sile. Referendum je podprla opozicija, medtem ko je na stran Cerarja, ki je dejal, da na tem projektu njegova vlada pade ali ostane, stopil tudi nekdanji predsednik Milan Kučan. In kaj je na Forumu 21 povedal Kučan?

“V zadnjem času so se pojavile številne izjave nekaterih desnih politikov in njihovih medijev o stališčih Foruma 21 in mene osebno do gradnje drugega tira med Divačo in Koprom. Njihove trditve so neresnične, potvorjene in lažnive. Posebej so se zgostile po vložitvi zahteve za referendum o zakonu o drugem tiru, že kot del referendumske kampanje. V trditvah je jasno prepoznaven namen, vladni projekt drugega tira, spremeniti v projekt Foruma 21 in tako odločanje o pomembnem nacionalnem projektu izrabiti za politikantsko obračunavanje, gradnjo drugega tira pa zavleči.

Res je Forum 21 januarja letos pripravil razpravo z naslovom »Kaj draži in kaj ovira gradnjo drugega tira«. Nosilci razprave so bili predstavniki Sveta za civilni nadzor projekta drugi tir, ki so predstavili svoje kritične poglede na vladni projekt. Ti naj bi članom Foruma 21 pomagali pri razumevanju gradnje drugega tira. Po razpravi Forum 21 ni sprejel nikakršnih stališč. Jo je pa mogoče povzeti v ugotovitev, da drugi tir bo, kakšen, po kolikšni ceni in kdaj, pa ostaja odprto. Razprava je ljudem, ki jih zanimajo dejstva, v celoti na voljo, na spletni strani Foruma 21.

Moje stališče do drugega tira je znano že dolgo in ostaja nespremenjeno vse od časov, ko je luko v Kopru vodil in razvijal Bruno Korelič: če je koprska luka v strateškem razvojnem interesu Slovenije, je drugi tir potreben. O izvedbi projekta se nisem nikoli izrekal, ker je to stvar strokovnih presoj. Prav tako se nisem nikoli izrekal o trasi. Ta je bila s sklepom o umestitvi v prostor določena v času vlade 2004–2008, ko jo je vodila SDS. Takrat je bil opravljen tudi odkup zemljišč.

Projekt drugega tira ni projekt niti Foruma 21, niti Milana Kučana, kot to poskušajo lažnivo predstaviti. Zakon o drugem tiru je projekt sedanje vlade. Ta je premogla dovolj volje, da je dolgoletno neplodno razpravljanje spremenila v dejanja. O utemeljenosti drugega tira naj se dokončno izreče stroka, ki naj ponudi tudi alternative. O njih se je smiselno opredeljevati na referendumu. Kolikor lahko spremljam razprave, nihče ne nasprotuje potrebi po gradnji drugega tira. Razlike, ki niso nepomembne, so glede vprašanj o tem, kako in po kakšni ceni. Ne poznam pa nikogar, ki bi zagovarjal gradnjo po čim višji ceni.

Poskus povezovanja nekaterih uspešnih domačih podjetij oziroma njihovih lastnikov s Forumom 21 in njegovim domnevnim projektom drugega tira pa ima povsem drug namen: diskvalificirati ta podjetja in jih vnaprej izločiti iz morebitne udeležbe pri projektu. Cilj tega početja je prepoznaven in postopki preizkušeni. Na tak način dobijo več možnosti pridobiti posel tisti, tudi iz tujine, od katerih nosilci diskvalifikacij upajo na poplačilo. Tako kot je to bilo pri trgovini z orožjem, nakupu patrij, prodaji pivovarne, Mercatorja in drugih slovenskih podjetij. Kot doslej v škodo Slovenije”.

Tako Kučan, ki je zaradi januarske razprave v organizaciji Foruma 21 z naslovom Razprava: Kaj draži in ovira gradnjo drugega tira? bil deležen številnih kritik. Milan Kučan je januarja dejal, da ideja o drugem tiru obstaja že dolgo, zdaj pa dileme o tem, ali se bo zgradil ali ne, ni več. Kot je izpostavil, je na projekt premier Miro Cerar nedavno celo vezal mandat, ko je dejal, da vlada s tem projektom stoji ali pade, pa tudi infrastrukturni minister Peter Gašperšič je med interpelacijo dejal, da se bo gradnja drugega tira začela do konca leta.

Je Milan Kučan januarja preroško napovedal možnost padca Cerarjeve vlade, če ta ne bo pohitela z gradnjo drugega tira še v aktualnem mandatu ali pa je slutil nevarnosti oziroma pasti, ki si jo je nastavil Cerar z izjavo, da njegova vlada stoji ali pade na drugem tiru? Referendum bo vsekakor prvovrstni politični spopad epskih razsežnosti – volitve pred volitvami, kjer je drugi tir pravzaprav še najmanj pomemben ali drugorazredno vprašanje.

logo-topnews (1)

 Kaj je Kučan povedal glede drugega tira 12 januarja letos, na Forumu 21:

To je vprašanje, s katerim so s ukvarjale slovenske vlade, bolj ali manj intenzivno od leta 1996 naprej, ki je bil takrat grajen še pravzaprav kot industrijski tir. Jaz se spomnim še takrat razprav, razpravljanj z zdaj že pokojnim direktorjem Luke Koper Rudijem Belcem, ki perspektive Luke ni videl brez kompletne železnice in to njegovo nadaljevanje in razmišljanje nadaljeval tudi Bruno Korelič.

Da je to vprašanje ostalo neodgovorjeno, oziroma neka neodločnost pri vseh slovenskih vladah, je pravzaprav najbrž iskati v dejstvu, da Slovenija še sedaj nima razvojne strategije, v katero bi lahko bila umeščena tudi Luka, kot eno strateških oziroma najbolj pomembnih naložb.
Seveda se je s tem vprašanjem ukvarjala tudi slovenska javnost, tako strokovna, kot laična.

Naj takoj na začetku povem, da sem bil sam ves čas pristaš te gradnje, da sem jo podpiral, žal brez kakšnega posebnega uspeha, ker sem videl vprašanje drugega tira povezano z razvojem Luke. Seveda ta projekt še vedno podpiram in to bi rad poudaril, ker mislim, da je to eden od strateških slovenskih razvojnih projektov.

Zdaj dileme, ali se bo drugi tir gradil, ali ne, praktično ni več, Vlada se je odločila in to sedanja vlada, da v realizacijo gre.Je že gradbeno dovoljenje, določena je trasa, narejena finančna konstrukcija, viri in druge stvari, ki so za začetek gradnje potrebne.

Naj vas spomnim, da je predsednik vlade Cerar nedavno izjavil, da s tem projektom vlada stoji ali pade in da je tudi minister za infrastrukturo gospod Gašperšič v času interpelacije dejal, da se bodo dela začela konec prihodnjega oziroma zdaj že letošnjega leta. Očitno je vlada v izgradnji drugega tira prepoznala ključni strateški razvojni projekt, ki je povezan z razvojem tudi Koprske luke, slovenske logistike oziroma prometa.

Zdaj, ko te dileme, ali bo drugi tir grajen ali ne, ko te dileme ni več, pa ostaja še zmeraj vprašanje, kako drugi tir oziroma kako ta projekt realizirati, kako ga izpeljati in po mojem mnenju so v odgovor na to vprašanje oziroma, kako ga uresničiti, tudi odgovori na nekatere dileme, ki so se postavljale še v času, ali naj se tir gradi, ali ne. Mogoče bi zato bilo bolj prav formulirati današnje srečanje v pretekliku, kaj je oviralo gradnjo, ostane pa seveda še aktualno vprašanje, kaj draži projekt drugega tira.

Z vprašanjem, kako graditi drugi tir, je v javnosti več vprašanj – domnevam, da jih poznate, bolj ali manj se je o njih pisalo in se piše v časopisih, v razmišljanjih, tudi v pismih bralcev.

Nekaj naj jih naštejem: – najprej so to predvsem politična, potem pa seveda tudi finančna in strokovna vprašanja. Najprej vprašanje, ali je vlada s projektom, kot ga je sprejela, ali s tem projektom takšen kot je, vlada izroča Luko Koper in Slovenske železnice tujcem?

Naslednje vprašanje je, ali gradnja drugega tira pomeni nadaljevanje politike izločanja državljanov Slovenije iz odločanja in upravljanja slovenskega premoženja oziroma ali gre za nadaljevaje izročanja slovenskega premoženja tujcem.

Naslednje vprašanje, ali bo drugi tir prispeval k gospodarski rasti in razvoju, blaginji in na kak način.
Naslednje vprašanje, ali Luka Koper za svoj razvoj potrebuje tak po mnenju nekaterih predimenziran projekt in, ali je njena širitev se pravi širitev Luke res v interesu Slovenije ali v interesu tujcev. Naslednje vprašanje je, ali je drugi tir izraz načrtne razvojne politike Slovenije, ali je to eden od projektov, ki gradnjo infrastrukture z javnimi naložbami pospešujejo razvoj Slovenije med razvite države.

Prav tako je vprašanje, ki je aktualno in visi v zraku, ali je drugi tir skupaj z drugimi infrastrukturnimi projekti, zlasti je tu mišljena tretja razvojna os, temelj bodoče gospodarske strukture Slovenije in skupaj s povečanimi naložbami v šolstvo, znanost in zdravstvo tudi temelj prihodnje družbene strukture Slovenije. Vprašanje, ki je aktualno, kaj je zdaj z idejo o javno zasebnem partnerstvu, s katerim naj bi se drugi tir gradil dalje, ali je mogoče drugi tir graditi ceneje od sedanjih finančnih izračunov, dalje je mogoče zgraditi drugi tir samo s slovenskim financiranjem in nazadnje, kakšna je vloga podjetja, ki ga je nedavno ustanovila vlada 2 TDK in razmerje lastništva v tem podjetju z Madžari, kot enim od potencialnih naložbenikov.

Vprašanj je seveda še več, jih ne bom našteval, bodo pa seveda to vprašanja, ki se bodo pojavlja in bodo predmet razpravljanj pravzaprav do konca gradnje, ki naj bila po projektu vlade končana leta 2014.

Na ta vprašanja ni mogoče odgovoriti na eni sami razpravi, tudi ne na današnji, nimamo te ambicije, a se bodo kot sem rekel ponavljala in bo nanje potrebno odgovarjati, ne bo se jim dalo izogniti, ker so pač tukaj in ker so aktualna.
Ta projekt drugega tira je ta čas največji infrastrukturni in razvojni projekt Slovenije. Razumljiv je zato velik interes javnosti, kar samo po sebi zahteva transparentnost projekta in stalno komunikacijo izvajalcev tudi s slovensko javnostjo. Pri tem seveda ni nepomembno, da ima Slovenija, če hočete, da rečem temu slovenska javnost žal negativno izkušnjo z gradnjo enega ravno tako velikega infrastrukturnega objekta Šoštanj 6. Tam je bila vrsta nepravilnosti, da jih ne naštevam, samo opozarjam, kar je seveda dodatno mogoče utemeljilo tako velik interes za izgradnjo drugega tira.
Izraz tega interesa, po svoje tudi zaskrbljenosti za realizacijo projekta, je seveda tudi oblikovanje Sveta za civilni nadzor za izgradnjo drugega tira.

Izraz tega interesa, po svoje tudi zaskrbljenosti za realizacijo projekta, je tudi oblikovanje Sveta za civilni nadzor nad projektom drugega tira. Ne razumem te civilne iniciative kot nasprotovanje gradnji projekta, ampak kot eno od točk dialoga z nosilci izvajanja tega projekta. Prepričan sem namreč, da gre za skupni interes, da bo vlada ne samo zdaj na začetku, ampak tudi v vseh kasnejših fazah potrebovala zavezništvo z javnostjo, da bodo potrebni argumenti, ki bodo prepričali, da je projekt takšen kot je zastavljen in tako tudi realiziran, optimalen in da je v interesu Slovenije in njenih državljanov. Bom pač uporabil tolikokrat zlorabljen termin – mislim da je ta projekt v nacionalnem interesu. Mislim, da so odveč nesporazumi, potrebni so argumenti in informacije. Takšnih razprav, kot je danes ta, bo najbrž še v Sloveniji več, nekaj jih je že bilo, od kar je bil ta Svet ustanovljen. Tu so danes z nami predstavniki Sveta in bodo predstavili svoje poglede na projekt, razloge za civilni nadzor nad projektom in kako si predstavljajo dialog, če bo seveda interes za dialog tudi na drugi strani. Mi smo na današnje srečanje povabili tudi Ministrstvo za infrastrukturo, najbrž je gripa razlog za opravičilo, predstavnike Luke – mislim, da ni bilo odgovora in predstavnike železnic, tu je z nami generalni direktor gospod Dušan Mes.

 

COMMENTS

Wordpress (3)
 • comment-avatar
  domovina mili dom 6 let

  Kučan nima z II. tirom nič? Samo ta vlada je odgovorna. Ej Kučan, Kučan. Kdo je pa postavil to vlado, da bo dala delo F 21, a?

 • comment-avatar
  von Rhein 6 let

  Njegovo sprenevedanje o lažnivih predstavitvah. Toliko lažnivih “predstavitev” kot jih je natrosil ta škrat ni sposoben niti tisti baron iz pravljice. Hujši je kot slovenski Krjavelj.

 • comment-avatar
  milanček 6 let

  A je madžarskosrski komunajzarski čef-ur kućan še živ? Škoda!!!