“Bifejska revolucija” v filharmoniji že žre svoje otroke – TOPNEWS.si

“Bifejska revolucija” v filharmoniji že žre svoje otroke

“Bifejska revolucija” v filharmoniji že žre svoje otroke

V Filharmoniji se še dogaja. Kljub temu, da gre za elitno kulturno institucijo, zadeve potekajo precej elementarno, lahko bi rekli na ulični način, kar je v Sloveniji postala že skoraj stalna praksa. Za doseganje cilja, odstranitev direktorja Damjana Damjanoviča in maestra Uroša Lajovica so dovoljena vsa sredstva in zato je sindikat šel tako daleč, da je prvega prijavil delovni inšpekciji. Vendar, ko so inšpektorji (Inšpektorat RS za delo) ugotovili, da se zaposleni ne “štempljajo”, ko pridejo na delo. Po novem bodo ugotavljali obvezno osemurno prisotnost na delu, kar je za glasbenike – umetnike približno tako, kot če bi biku pomahal z rdečo ruto, saj so dobesedno ponoreli. Vse skupaj jim je seveda zakuhala sindikalistka in vodja stavkovnega odbora Marina Kopše, ki je najprej vsem zaposlenim vzneseno poslala obvestila, da je podala prijavo DPSF v SF, kjer poteka “s strani Inšpektorata RS za delo preverjanje zakonitosti pogodb o delu in drugih aktivnosti v zvezi z delovnim procesom”.

Sindikat, ki je vse skupaj zakuhal in popeljal filharmonike v stavko oziroma jih organiziral v stavkovni odbor, ki še naprej grozi s prekinitvami dela, je tako “poskrbel” za sovje delavce, da jim že škodi. In kot v vsaki dobri revoluciji po Marxu, le ta na koncu žre svoje otroke. Edini rezultat dosedanje stavke je namreč, da so akademski glasbeniki sedaj postali enaki delavcem za tekočim trakom v tovarni, ki morajo preden začnejo z delom najprej evidentirati svojo prisotnost in na koncu meseca jim avtomat sešteje njihovo pristnost. To pa je popolni strel v koleno, saj tudi za filharmonike velja obvezna 160 urna prisotnost na delu. Še dobro, da je pred filharmonijo posebna lopa, saj bodo, da bi dosegli omenjene ure razveseljevali mimoidoče s svojo glasbo. Preveč dobrega škodi so včasih modro rekli in tako se je zgodilo tudi filharmonikom, ki jih je sindikat popeljal do popolnega absurda.

To je približno tako, kot zgodba o Troyu Grantu, ministru za notranje zadeve v New South Walesu v Avstraliji, ki je naredil nekaj nepredstavljivega. Sam sebe je prijavil policiji, ker je med vožnjo uporabljal mobilni telefon. Med vožnjo je namreč fotografiral promet in nato fotografijo objavil na Twitterju. Pravi, da ni vedel, da s tem krši zakon, zato je svoje dejanje naznanil organom pregona.

Inšpekcija je namreč modro ugotovila, da evidentiranje prisotnosti na delu zaposlenih v orkestru in zboru ni v skladu z 18. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti temveč, da mora delodajalec uvesti dnevne evidence o izrabi delovnega časa za vse zaposlene delavce. V kolikor bo želel delodajalec striktno uvesti zahtevan nadzor bodo tudi akademski glasbeniki v orkestru in zboru postali enaki vsem ostalim uslužbencem v javnem sektorju in upravi.
Seveda bodo zanimivi podatki v prihodnosti, koliko ur dejansko en umetnik naredi v enem mesecu, da prejme polno plačo, kar pomeni, da bodo Slovenski filharmoniki po zaslugi Marine Kopše v prihodnosti ob t.i akademsko svobodo pri opravljanju svojega dela.

Lahko se upravičeno sprašujemo, kakšne koristi je prinesla “Bifejska revolucija” kot jo je poimenoval Janez Pipan, nekdanji direktor SNG Drama, v svoji kolumni filharmonikom in vsem ostalim redno zaposlenim umetnikom po različnih zavodih in kdaj se bo ta fenomen nadzora nad njimi prenesel še v ostale umetniške zavode. Italijanski kulturniki recimo še danes ne pridejo k sebi, ker je Berlusconi, seveda še preden se je zaradi “bunga bunga” zabav poslovil, uvedel drastične ukrepe zaradi nadzora nad institucijami. Da ne govorimo na pamet, spodaj objavljamo del korespondence, s katero se je Marina Kopše “pohvalila” svojim kolegom, kakšno “herojsko” dejanje je naredila, ko je v hišo spravila delovno inšpekcijo. Res so ji kolegi filharmoniki lahko hvaležni, do konca in naprej.

logo-topnews (1)

V nadaljevanju objavljamo pisma akterjev:

Spoštovani filharmoniki,

na današnjem sestanku orkestra (prisotnih 60 glasbenikov) smo razgrnili trenutne prilike v našem zavodu. Predstavili smo Predlog sprememb Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SF, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo in ga že poslalo v potrditev Vladi RS. Predlog predvideva dodatnega predstavnika zaposlenih v novem šestčlanskem Svetu SF, vsebuje možnost odstopa predstavnika zaposlenih v svetu (doslej te možnosti ni bilo) in omogoča zaposlenim več vpliva pri izbiri in razrešitvi umetniškega vodje oz. šefa dirigenta in zborovodje pri orkestru in zboru.

Predlog vsebuje tudi določbo, ki predvideva razrešitev sedanjega Sveta in formiranje novega, kot narekuje 11. člen:

Svet zavoda se konstituira v skladu s tem sklepom najpozneje v 45 dneh od uveljavitve tega sklepa. Dosedanjim članom sveta zavoda preneha mandat z dnem konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem sklepom. Konstitutivno sejo novega sveta zavoda skliče direktor najpozneje v osmih dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda.

Takoj po našem današnjem sestanku smo dobili informacijo, da je vlada RS spremembe Sklepa že potrdila.
Dogovorili smo se tudi, da bomo zaradi nepripravljenosti direktorja, ki kljub pozivom in sklepom orkestra z dne 7. in 13. feb. 2017 ne poda zahtevanega pisnega odgovora o zamenjavi U. Lajovica z drugim dirigentom za abonmajska koncerta konec marca (MO6), izvedli glasovanje o ponovni stavki od 27. do 31. marca 2017.
Glasovali bomo v torek in sredo, 14. in 15. marca 2017, med dopoldanskima vajama v SF. Če bo stavka izglasovana in dirigent U. Lajovic ne bo zamenjan z drugim dirigentom, vaj in abonmajskega koncerta ne bo.
Dogovorili smo se, da začnemo z zbiranjem kandidatov za predstavnika zaposlenih v Svetu SF.
Dodajam še, da po prijavi DPSF poteka v SF s strani Inšpektorata RS za delo preverjanje zakonitosti pogodb o delu.

Ljubljana, 08. marec 2017

Delavsko predstavništvo SF
Marina Kopše
Spoštovani,

Inšpektorat Republike Slovenije za delo je na podlagi prijave DPSF izvedel izredni inšpekcijski nadzor s področja delovnih razmerij pri delodajalcu Slovenska filharmonija ter izdal odločbo št. 06100 – 2131/2016 z dne 24. 3. 2017 (odločba).

Odločba nalaga takojšnjo odpravo pomanjkljivo urejenega evidentiranja prisotnosti zaposlenih skladno z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV).
Delodajalcu je bilo naloženo, da spoštuje določbo 18. člena ZEPDSV ter dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za vse delavce naslednje podatke:
– podatke o številu ur,

– skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,

– opravljene ure v času nadurnega dela,

– neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,

– neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,

– neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,

– število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.

Zaradi zgoraj navedenega je potrebno vzpostaviti nov sistem evidentiranja prisotnosti, zaradi česar bo delodajalec uvedel sistem elektronskega evidentiranja prisostnosti.

S takšnim načinom evidentiranja prisotnosti bomo pričeli v sredo, 5. 4. 2017, saj je v odločbi naveden rok za izvedbo »takoj po vročitvi odločbe in stalno upoštevati«, zato prosimo za dosledno spoštovanje te odločbe.

S spoštovanjem

Damjan Damjanovič
Direktor SF

 

 

COMMENTS

Wordpress (2)
 • comment-avatar
  dež 7 let

  To bo ravs v sindikalnih vrstah. Številnim odpade cel kup fuša.

 • comment-avatar
  Nata 7 let

  Ja, žal se niso zavedali do kje lahko gredo, da se ne obrne proti njim !!
  Škoda. Saj jim ne gre slabo. Poleg svoje službe lahko počno še marsikaj.
  Saj, če si dober muzik, se marsikaj da.
  Da so pa dopustili, da se jim prišlepa še drugi sindikat, ja pa druga napaka.
  Morali bi izkoristit vse notranje, zakonske vzvode, da uredijo zadeve. Šele potem se gre pred javnost