Španija povečuje delež obnovljivih virov energije – TOPNEWS.si

Španija povečuje delež obnovljivih virov energijeŠpanija povečuje delež obnovljivih virov energije

Španija bo do leta 2030 lahko zadovoljila 68 odstotkov svojih potreb po električni energiji iz obnovljivih virov, do leta 2050 pa bi se lahko ta delež povečal na 88 odstotkov, navajata v svojem poročilu Bloomberg New Energy Finance in španska skupina za obnovljive vire energije in infrastrukturo Acciona.

Pričakuje se, da bosta pri povečanju deleža obnovljivih virov energije imeli ključno vlogo energiji vetra in sonca, ki naj bi skupaj ustvarili 51 odstotkov električne energije v letu 2030 in 75 odstotkov leta 2050, so zapisali v poročilu.

Ti odstotki pa so vendarle nižji v primerjavi s cilji, ki jih je v osnutku nacionalnega energetskega in podnebnega načrta za obdobje od leta 2021 do leta 2030 postavila španska vlada. Tudi v tem načrtu predstavljata ključno vlogo vetrna in sončna energija.

Poročilo predvideva tudi, da elektrarne na fosilna goriva ne bodo izginile do leta 2050, kljub predvidevanju, da bosta tehnologija in uporaba baterij cenejši. Vsekakor pa bo elektroenergetski sistem postal “čistejši”, saj ga bo spodbujalo cenejše skladiščenje energije.

KOMENTARJI

TOPNEWS (0)